Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste

 

1. Rekisterin nimi

Vipukirves Heikki Oy:n asiakasrekisteri.

 

2. Rekisterinpitäjä

Nimi: Vipukirves Heikki Oy
Verkkosivut: www.leveraxe.com
Osoite: Kaislatie 2, 21200 Raisio
Puhelin: 050 432 3250
Sähköposti: info@leveraxe.com

 

2.1 Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi: Krista Uusitalo
Osoite: Kaislatie 2, 21200 Raisio
Puhelin: 050 432 3250
Sähköposti: info@leveraxe.com

 

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käytetään tilausten toimittamiseen, laskuttamiseen, reskontraan sekä asiakassuhteen hoitamiseen, hallintaan sekä markkinointiin. Osoitetietoja voidaan käyttää myös Vipukirves Heikki Oy:n suoramarkkinointitarkoituksiin.

 

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja:

  • Tilausten toimittamiseen tarvittavat tiedot kuten asiakkaan sukupuoli, nimi, osoite ja tilatut tuotteet.
  • Tilausvahvistusten ja asiakassuhteen hoitamiseen tarvittavat tiedot kuten sähköpostiosoite ja puhelinnumero.
  • Toimittamiseen, laskuttamiseen ja perintään liittyvät tiedot.
  • Google Analytics on käytössä verkkosivustollamme.

 

5. Rekisterin tietolähteet

Henkilötiedot kerätään asiakkaan tekemän tilauksen yhteydessä.Henkilötietoja saatetaan kerätä tai päivittää myös väestörekisteristä tai muista vastaavista rekistereistä.

 

6. Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Mitään tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle ilman asiakkaan suostumusta ei myöskään EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle. Poikkeuksena tietoja voidaan luovuttaa lainsäädännön sallimissa rajoissa mm. seuraavissa tapauksissa: saatavien perintään liittyvät tiedot perintätoimistolle ja petoksen, väärinkäytösten tai muihin rikostapauksiin liittyvät tiedot ilmoitetaan viranomaisille.

 

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

1) Manuaalinen aineisto: Tilaustiedot ja sitä käsittelevät tietojärjestelmän laitteistot sijaitsevat palveluntarjoajan suljetuissa tiloissa. 

2) ATK:lla käsiteltävät tiedot: Tietojen on käyttöoikeus vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat verkkopalveluun, jossa asiakastiedot sijaitsevat. Toimitetuista tilauksista otetaan kuukausittain tallenne myös rekisterinpitäjälle. Häiriötilanteiden varalta tiedot varmistetaan säännönmukaisesti kopioimalla. Järjestelmä on suojattu palomuurilla ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja vastaan.

Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakastietoja käsitteleviä työntekijöitä. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisten lakiin perustuvasta pyynnöstä.

 

8. Tarkastusoikeus

Asiakkaallamme on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö lähetetään kirjallisesti rekisterinpitäjälle (Vipukirves Heikki Oy:lle). Tarkastuspyynnön tekijän tulee todentaa henkilöllisyytensä pyynnön yhteydessä.

 

9. Rekisteritietojen korjaaminen

Asiakkaalla on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamiseen. Oikaisuvaatimus pitää lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle (Vipukirves Heikki Oy:lle). Oikaisuvaatimuksen tekijän tulee todentaa henkilöllisyytensä pyynnön yhteydessä.